Theo dự kiến, phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.10 sẽ xuất hiện ở máy chủ Việt Nam sau 2 tuần nữa.