Rìu Đen mới trong Liên Minh Huyền Thoại quả thực đã đem lại một làn gió mới cho các vị tướng đi rừng.