Nidalee được xem là một hướng đi độc đáo nhưng không kém phần hiệu quả trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.