Vào ngày hôm nay 4/6, MMORPG Võ Hồn 2 sẽ chính thức mở cửa với phiên bản không reset nhân vật. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin gửi tặng độc giả 300 Gift Code giá trị.