Phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.11 sẽ được cập nhật chính thức tại máy chủ Việt Nam sau khoảng 2 tuần nữa.