Trong tất cả các khu vực Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới, Hàn Quốc luôn tạo một khoảng cách nhất định so với phần còn lại.