Rất nhiều thông tin thú vị về Liên Minh Huyền Thoại đã được nhân viên Riot Games chia sẻ trong cuộc thảo luận này.