Riot Games đã chốt lại những thay đổi sẽ xuất hiện trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.11.