Theo chúng tôi, trang bị Phù Phép mới mà Riot Games vừa đưa ra trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm quá mạnh.