Riot Games đã thêm vào máy chủ Liên Minh Huyền Thoại PBE một thử nghiệm rất thú vị.