Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với 5 tướng Liên Minh Huyền Thoại nên sử dụng ở 5 vị trí khác nhau ở chế độ xếp hạng đơn.