Không thèm quan tâm đối phương có bao nhiêu người, Dr.Mundo trong video Liên Minh Huyền Thoại sau đây đã dịch chuyển lên cướp rồng ngoạn mục.