Lucian trong video Liên Minh Huyền Thoại sau đây thi đấu quá trên cơ khiến cho Lissandra ngậm ngùi lên bảng đếm số.