SKT T1 Marin được coi là một trong cao thủ Liên Minh Huyền Thoại đường trên cầm Rumble xuất sắc nhất thế giới ở vào thời điểm hiện tại.