Dường như Riot Games đã hoàn thành khâu thử nghiệm và sẵn sàng cho ra mắt Phù Phép Cổ Kiếm ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại chính thức.