Leblanc và Thresh ở video Liên Minh Huyền Thoại sau đây đã có những tình huống phối hợp hết sức đẳng cấp.