acc bangbang có gost, pea, hồ lô, hulk, ngộ ko, chopper,..deu leve 5-6