Để chào mừng phiên bản mới, Kiếm Thế gửi tặng độc giả Code Lục niên lệnh bài nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người chơi trải nghiệm phiên bản này.